Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

Kérjük, olvassa el jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint.

Ez a Tájékoztató Önre, mint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő személyre vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Jelen tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

Összefoglaljuk, hogy az oldalak tulajdonosa milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet, illetve milyen módon használhatja fel azokat.

Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen Tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A tájékoztató információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól.

Ha Ön felhasználóként nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

Az Adatkezelő elkötelezett a honlapot és a kapcsolódó szakmai LinkedIn oldalait felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen Tájékoztató az alábbi felhasználók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól:

 • az oldalak látogatói,
 • a vezetői összefoglalókat letöltők,
 • az első telefonos konzultációt igénylők,
 • az üzenetküldők,
 • valamint a blogcikkekről, posztokról e-mailes tájékoztatót (hírlevelet) kérők.

2. Adatkezelő felelőssége és elérhetősége

2.1 Adatkezelő

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében az ACT Partner Stratégia Kft. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

 • Adószám: 14468687-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-227029
 • Ügyvezető: Dr. El-Adlyné Sarkadi Ildikó Anna
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Az Adatkezelő kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű. Promóciós (szolgáltatásait értékesítő) célokra kizárólag az Ön beleegyezésével használja a személyes adatait.

AdatkezelőFelelősségi körök
ACT Partner Stratégia Kft.
1136 Budapest, Pannónia utca 26. 2. em. 2.
Összes tevékenység

 

2.2 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő cég ügyvezetője, valamint belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

2.3 Kapcsolat az Adatkezelővel

A személyes adatokhoz való hozzáférés, azok törlése, módosítása, vagy kezelésének korlátozása, az adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz kapcsán az alábbi elérhetőségeken tud írásban kapcsolatba lépni az Adatkezelővel:

 • Székhely és postacím: 2120 Dunakeszi, Örvény utca 3.
 • E-mail: actpartner@actpartner.hu

3. Az igénybe vett adatfeldolgozók

3.1 Tárhelyszolgáltató

Megnevezése: Comp-Dock Kft.

 • Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
 • Adószám: 25740040-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-308410
 • Telefon: +36 30 319 3825
 • E-mail: advisor@compdock.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A weblapon az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

3.2 Hírlevélszoftver

Megnevezése: SalesAutopilot Kft.

 • Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
 • Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
 • Adószám: 25743500-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01 09 286773
 • Telefon: (+36) 1 490 0172

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A weblapon az egyes űrlapokon az érintett által megadott személyes adatok.

Az érintettek köre: A weboldalon valamely űrlapot kitöltő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az igényelt szolgáltatás, illetve kapcsolatfelvétel teljesítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

4. Cookie-k (sütik) kezelése

A szolgáltatás színvonalának növelése érdekében az adatfeldolgozók (lásd: 3. pont), valamint az adatkezeléshez kapcsolódó cégek (lásd: 7. pont) a felhasználó számítógépén – a felhasználó hozzájárulása esetén – kis adatcsomagot, cookie-t helyezhet el a látogató által használt eszköz (számítógép, notebook, táblagép, okostelefon stb.) adathordozóján.

Választásának megfelelően Ön a személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalunkhoz és LinkedIn oldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a cookie (süti) kezelési szabályok elfogadása, a vezetői anyagok letöltése esetén pedig az Adatvédelmi tájékoztató és a nyilatkozat jóváhagyása.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

A kezelt adatok köre: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A látogatók nyomon követése, a hirdetési rendszer javítása, olyan statisztikákat szolgáltatása, amelyek segítségével ellenőrizni és javítani tudjuk tartalmaink készítését és marketing tevékenységeinket.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

5. Személyes adatok kezelése

5.1 Személyes adatok

Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, telefonszám, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a weblap tulajdonosa az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

5.2 A kezelt személyes adatok

 • Vezetéknév, keresztnév (teljes név)
 • Cégnév
 • E-mail cím (céges vagy magán)
 • Telefonszám (céges vagy magán)
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

5.3 Adatkezelés időtartama:

 • Hírlevél célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év.

5.4 A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

6. Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Marketing

6.1 Vezetői összefoglaló anyagok letöltése, pályázati hírekről kért értesítés (hírlevél)

A tulajdonos, az ACT Partner Stratégia Kft. végzi az adatok kezelését és feldolgozását.

A Felhasználó a vezetői összefoglaló anyagok letöltésénél előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím, nem kötelező adatként: cégnév.

Azonosítás, a vezetői összefoglaló anyag (pdf) elküldése, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

Az érintettek köre: A vezetői összefoglaló anyag letöltésére és a hírleveles tájékoztatóra feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A vezetői összefoglaló anyag (pdf) elküldése, illetve tájékoztatás nyújtása a megjelölt pályázat aktuális információiról és a kapcsolódó szolgáltatásokról.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Felhasználó korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden személyes adatát törli nyilvántartásából és további leveleivel nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó az e-mail üzenetben lévő linkre kattintva bármikor leiratkozhat.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft., MailMaster / SalesAutopilot

6.2 Üzenetküldés, telefonos konzultációt kérő kapcsolatfelvétel

Tájékoztatjuk az alábbiakról:

 • Az űrlapok kitöltésével az adatkezeléshez Ön hozzájárul.
 • Az űrlapon kötelezően kitöltendő (* jelölésű) személyes adatokat azért adja meg, hogy tudjunk az üzenetre válaszolni, illetve telefonon elérhessük Önt.
 • Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím, cégnév, telefonszám (céges vagy magán)

Azonosítás, az igényelt telefonos megkeresés teljesítése, illetve az üzenet feldolgozása

Az űrlap kitöltésének időpontja

Technikai művelet végrehajtása

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő, az űrlapot kitöltő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Amennyiben az érdeklődő a cég ügyfele lesz, rá az ACT Partner Stratégia Kft. validált Adatkezelési Szabályzata lesz érvényes.

7. Az adatkezeléshez kapcsolódó cégek

Az Adatkezelő tevékenysége során a tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a felhasználók adatainak kezelésében, tárolásában:

7.1 Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. További elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás. A tulajdonos által igénybe vett szolgáltatások: Google Search Console, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, YouTube, Chrome böngésző.

A Google Általános Szerződési Feltételei és adatvédelmi irányelvei ezeken a linkeken olvasható el.

 • Google Ads hirdetés esetén:

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Azt a célt szolgálják, hogy a hirdető számára konverziós statisztikákat készítsenek. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.

 • Google Analytics használata esetén:

A weblap a Google Analytics webelemző alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a Felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

7.2 LinkedIn

Elérhetőségek: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq weboldalon, vagy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

A LinkedIn adatvédelmi szabályzata és cookie szabályzata ezeken a linkeken olvasható el.

Az 1. pontban megjelölt vállalati oldalak lehetővé teszik, hogy bemutassuk fő tevékenységi köreinket célzott LinkedIn-felhasználóknak, és kommunikáljunk velük.

Az Ön és a LinkedIn által közvetlenül szolgáltatott adatokat kizárólag márkaépítése, a láthatóság növelése, az ügyfelekkel és a leendő ügyfelekkel való kommunikáció céljára jogos érdekből használjuk fel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében, annak érdekében, hogy az Ön számára legérdekesebb, legértékesebb információkat biztosíthassuk.

A LinkedIn anonimizált összesített statisztikai adatokat bocsát rendelkezésünkre LinkedIn-oldalunk felhasználóiról és látogatóiról. Ezeket a LinkedIn rögzíti, amikor a Felhasználók és a látogatók kapcsolatba kerülnek a vállalati profilunkkal és a kapcsolódó tartalmakkal.

Látogatók tevékenysége:

 • oldalak felkeresése, bejegyzések, videók vagy oldalakhoz kapcsolódó egyéb tartalom megtekintése
 • oldalak követése vagy követés megszüntetése
 • bejegyzések lájkolása vagy kilájkolása, oldalak vagy bejegyzések ajánlása
 • oldalakon található bejegyzések kommentelése, megosztása és reagálás a bejegyzésekre
 • kattintás elérhetőségi adatokra, gombokra.

Ha be van jelentkezve LinkedIn fiókjába és felkeresi vállalati oldalainkat, előfordulhat, hogy a LinkedIn ezt összekapcsolja az Ön profiljával és ez által a személyes adataival, amelyet Ön nyilvánosan közzétesz a profiljában (név, leírás, munkavállaló, munkatapasztalat, készségek stb.).

8. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, indoklás nélküli törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, a 2.3 pontban megjelölt elérhetőségekre. A pályázati hírekről szóló e-mailes értesítőre (hírlevélre) feliratkozott érintett az e-mailben lévő linkre kattintva iratkozhat le.

9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha az Adatkezelő megfelelő technikai és védelmi intézkedéseket hajtott végre, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira jelentett kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg.

10. Panasztételi lehetőség

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://actpartner.hu:8080 weboldal és https://www.linkedin.com/company/act-partner-strategia-kft/ LinkedIn oldal, valamint a https://www.linkedin.com/groups/13969834/ és https://www.linkedin.com/groups/13972752/ szakmai oldalak látogatói.
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által ügyfelei, partnerei és felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott szolgáltatások.

12. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse, és a friss változatot weboldalán közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Utolsó frissítés: 2023. május