Szolgáltatásaink

A pályázataik összeállításával és menedzselésével megbízó Ügyfeleink magas színvonalú, összetett munkát és kifogástalan eredményeket várnak el tőlünk.

Az évek során több mint 43 milliárd forint összköltségvetésű pályázati projekt valósult meg az ACT Partner Stratégia Kft. révén.

Igényfelmérés

A közös munka alapja az Ön igényeinek és cége stratégiai terveinek teljes körű megismerése.

Célzott pályázatfigyelés

Az 1-5 éves üzleti tervének megfelelően monitorozzuk a pályázatokat, és azonnal értesítjük az Önnek megfelelő konstrukciókról/lehetőségekről.

Támogatási stratégia tervezése

A fejlesztési céljait megismerve, Önnel közösen kialakítjuk cégének hosszú távú pályázati stratégiáját.

Pályázati projektgenerálás és előértékelés

A legapróbb részletekig összehangoljuk az Ön projektjét és a kiválasztott pályázati konstrukciót, körültekintően mérlegeljük a nyerés esélyét.

Pályázatok összeállítása a szükséges tanulmányok elkészítése

Az egész pályázatot mi állítjuk össze és adjuk be. Elkészítjük a pályázathoz szükséges terveket, megvalósíthatósági tanulmányokat, költségvetést.

Nyertes pályázatok projektmenedzsmentje

Állandó pénzügyi és szakmai kontrollt nyújtunk a kezdetektől, kockázatmentesen lekérjük Önnek a támogatást. Folyamatosan számíthat ránk.

Az első lépés:

irányok kijelölése, igények és lehetőségek feltérképezése

Az első személyes találkozó során részletesen átbeszéljük a pályázati szándékokat és projektelképzeléseket rövid és hosszú távon, tájékozódunk a cég lehetőségeiről és kapacitásairól, erőforrásairól.

Mindezek ismeretében az ügyfelet előzetesen tájékoztatjuk azokról az éppen aktuális, vagy hamarosan megnyíló, meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciókról, amik segíthetik az elképzelések megvalósításában.
Megbeszéljük az általános pályázati feltételeket. Célunk, hogy az ügyfelünk valós információk birtokában hozza meg a pályázatokkal kapcsolatos döntéseit.

#1

#2

A második lépés:

célzott pályázatfigyelés és kiemelt ügyfélkezelés

Üzleti partnerünk érdekeit szem előtt tartva, figyeljük a pályázati kiírásokat.

Amikor egy-két kiemelt célra vagy projektre fókuszálunk, célzottan olyan pályázatokat figyelünk, amelyek megfelelnek a cég elképzeléseinek és a projekt szempontjából optimálisak. Nem csak az Európai Uniós pályázatokra koncentrálunk, keresünk hazai vagy más forrásokat is.

Amint megjelenik egy megfelelő pályázati konstrukció, azonnal jelentkezünk.

A harmadik lépés:

stratégiai partnerség

A stratégiai partnerséggel csak nyerhetnek az ügyfeleink. A lényege az éveken át tartó, egy vagy több jelentősebb pályázat egységes kezelése a cég fejlődése, növekedése érdekében.

Stratégiai partnerségre akkor szerződünk, amikor van egy nagy komplex, vagy több, akár egymáshoz kapcsolódó projekt is tervben.

Ilyen esetben évekre előre, stratégiában gondolkodhatunk, mert az ügyfelünk cége párhuzamosan több pályázat feltételeinek is meg tud felelni.

Az ajánlott konstrukciókat, a kiválogatott optimális pályázati lehetőségeket azok előnyeivel és hátrányaival együtt, személyes pályázati tanácsadás során részletesen átbeszéljük.

Elkezdjük az előkészítési munkákat, az ügyféllel közösen választjuk ki a legmegfelelőbb pályázati konstrukciókat.

A többalkalmas egyeztetés végén kialakítunk egy hosszabb távú pályázati stratégiát, prioritási sorrendbe állítjuk az esélyes pályázatokat.

#3

#4

A negyedik lépés:

pályázati projektgenerálás és előértékelés

A pályázat projektgenerálási szakasza körültekintő együttgondolkodást igényel. Ebben a szakaszban hangoljuk össze a legapróbb részletekig a projektet és a kiválasztott pályázati konstrukciót.

Minden részletében felkészítjük ügyfelünket a pályázati részvételre, válaszolunk az összes felmerülő kérdésére.

Ha ügyfelünknek megfelelnek a feltételek, akkor előértékeljük a projektet a pályázati konstrukció alapján, mérlegeljük a nyerési esélyeket jogi, gazdasági, pénzügyi, szakmai szempontból.

A pályázati dokumentációt mi részletes feldolgozzuk, majd ezt követően ügyfelünkkel átbeszéljük a lényeges pontokat, a feltételeket.

Igény esetén segítséget nyújtunk a projektben szereplő többi jogi személy bevonásában, szakmai lobbyban, esetleges konzorciumi együttműködések kialakításában is.

A nagy összegű vagy különleges/kiemelt projektek esetében előzetesen leegyeztetjük az elképzeléseket a kiíróval, proaktívan növeljük a nyerési esélyeket.

Az ötödik lépés:

a pályázat és a kapcsolódó anyagok összeállítása

A pályázati anyag teljes körű összeállítása, a formai és tartalmi követelményeknek megfeleltetése, a költségvetés hibátlan összeállítása, valamint a pályázat határidőben történő benyújtása a mi felelősségünk (lásd: Garanciáink).

A költségvetésen felül elkészítjük a pályázati projekt „cash-flow-ját” is, mely bemutatja a pénzügyi likviditást a megvalósítás során, a pályázati támogatások lehívásának függvényében.

A pályázat írása során felmerült összes kérdésben közvetítünk és egyeztetünk az ügyfél és a pályázatkiíró között, sőt képviseljük a projektet és a pályázót a közreműködő szervezetnél is.

Az összeállítás folyamán nagymértékben magunkra vállaljuk a pályázatban részt vevők munkájának teljes összehangolását (adatbeszerzések, pontosítások, ellenőrzések, folyamatos visszacsatolások, állásfoglalások bekérése).

Segítünk a kész pályázathoz szükséges különböző anyagok, tanulmányok, tervek, dokumentumok összeállításában is.

A pályázat beadása utáni esetleges hiánypótlások összeállítását és beadását is elvégezzük.

#5

#6

A hatodik lépés:

nyertes pályázatok projektmenedzsmentje

Cégünk a sikeres pályázatot követően a megvalósítás során is támogatja partnerét! Közreműködünk a támogatási szerződés megkötésében, majd a megvalósítás során állandó pénzügyi és szakmai kontrollt nyújtunk, elvégezzük a projekt pályázati elszámolását.

Átfogó projektmenedzsment szolgáltatásunk alapjaiban különbözik más pályázati tanácsadó cégekétől! Mi már a projekt elején előkészítjük az elszámolás ügymenetét, előre megbeszéljük ügyfelünkkel a teljes folyamatot, mit és hogyan kell megvalósítania annak érdekében, hogy a támogatást maradéktalanul le tudja kérni.

Amennyiben szükséges, tanácsot adunk arra vonatkozóan, mennyi költséget hova ajánlatos átcsoportosítani, szükséges-e változásbejelentést vagy szerződésmódosítást kezdeményezni azért, hogy ne álljanak le a kifizetési folyamatok.

A pályázat elnyerése után a projektben részt vevő szereplőkkel közösen átbeszéljük a projektben vállalt feladatokat, költségütemezéseket, kötelezettségeket, előírásokat, valamint ezek dokumentálását. Így ezek átfogó ismeretében tudnak az ügyfél kollégái és partnerei belekezdeni a megvalósításba.

A pályázati projekt elszámolásának minden mozzanatában részt veszünk. Időben felkészülünk a beadásokra, jelezzük, mikor mennyi forrást kell lehívni, mikor látunk kockázatot.

A helyszíni ellenőrzésekre szükséges anyagokat elkészítjük, ügyfelünk képviselőit is felkészítjük, az ellenőrzésen személyesen is részt veszünk.

A megvalósítás ideje alatt folyamatosan kapcsolatban állunk az ügyfeleinkkel, a közreműködő szervezetekkel és az irányító hatóságokkal, valamint a megvalósításban érintett valamennyi szereplővel.

Eredményeinket tükrözi, hogy megbízóink visszatérő ügyfelek az ország egész területéről, akiknek projektjeit az előkészítéstől a projekt megvalósításán keresztül, a fenntartási idő végéig követjük.

Az általunk végigkövetett projektek eddig maradéktalanul lehívták az összes támogatást.

Ügyfeleink értékelése

Ügyfeleink körében a közelmúltban végzett széles körű, anonim kérdőíves felmérés eredménye.

Szakmaiság
99%
Problémamegoldás
98%
Ügyfélkiszolgálás
96%
Eredményesség
96%
Alaposság
96%
Gyorsaság
97%