Tanulószerződés helyett: szakképzési munkaszerződés – 1. rész

máj 08

Az átalakuló szakképzési rendszer egyik eleme a tanulószerződés helyébe lépő szakképzési munkaszerződés, amely új alapokra helyezi a szerződő felek közötti viszonyt. Megkötésével a tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre, azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyeket a Munka Törvénykönyve a munkaszerződésre vonatkozóan előír.

Cikkünkben azokat az elemeket emeljük ki, amelyek a tanműhelyt működtető cégeknek ebben az új helyzetben előnyösek.

A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló nem csak a gyakorlati képzés idején tartózkodik a tanműhelyt működtető cégnél. Diák helyett munkatárs, azaz ha nincs iskolában (elméleti képzésen az oktatási intézményben vagy gyakorlati képzésen a tanműhelyben), nincs szabadságon vagy betegállományban, akkor a cégnél tartózkodik és a tanműhelyen kívül, segédmunkát végez.

Minél többet foglalkoznak vele a cégnél, annál értékteremtőbb feladatokra lesz alkalmas. A tanuló pedig a sikeres szakvizsgáját követően úgy lép ki a munkaerőpiacra, hogy már rendelkezik 2, illetve 3 éves munkaviszonnyal.

Munkaszerződés kötése: mikor és kivel?

A szakképzésbe beiratkozott tanuló először ágazati alapoktatásban vesz részt (szakképző iskolában: 1 év, technikumban: 2 év), vele ekkor szakképzési munkaszerződés még nem köthető.

A gyakorlati tanulmányait viszont már csak úgy kezdheti meg, ha rendelkezik a szakirányú oktatás kezdő napjától a szakirányú oktatás egészére kiterjedő (2, illetve 3 év), határozott időtartamra szóló szerződéssel.

A duális képzőhely meghatározhatja, hogy kikkel köt munkaszerződést. Nem kell mindenki diákot fogadnia, ugyanis a tanulók számára kiválasztási eljárást folytathat le. Meghatározhatja a szakmára előírt egészségügyi feltételeket és a pályaalkalmassági követelményeket. A kiválasztási eljárás során az egyenlő bánásmód követelményeire, az esélyegyenlőség biztosítására természetesen ügyelni kell.

A tanulók számára is tartható kiválasztás eljárás

A munkaszerződéssel a tanuló is nagyobb kötelezettségeket vállal a cégre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírások betartása terén.

Ösztöndíj helyett: munkabér

Korábban egy tanuló „jövedelme” úgy állt össze, hogy a cég a tanulószerződés alapján fizetett neki egy alacsony összeget, ezenfelül ösztöndíjat is kapott a tanulmányi eredményeinek és a szociális helyzetének megfelelően. Az új rendszerben a tanuló a munkaszerződés megkötésének első napjától havi munkabérre jogosult, külön ösztöndíjat már nem kap.

A munkabér összegéről a tanuló és a duális képzőhely megállapodik, amelyet a cégnél töltött évek során módosítani lehet. Alapösszege a mindenkori minimálbér 60%-a, maximuma pedig a minimálbér 100%-a. (Ez 2020-ban bruttó 100.440 és 167.400 forint közötti összeget jelent.)

Ami azt jelenti, hogy a munkabér megállapításánál a cég figyelembe veheti a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit, szorgalmát is. Azokat a tehetséges tanulókat, akiket a vizsgájuk után alkalmazni szeretne, anyagilag is elismerheti fizetésemeléssel, jutalommal (a megváltoztatott normatív támogatás ad erre lehetőséget).

A tanulóknak kifizetett munkabér SZOCHO és SZJA-mentes.

A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt TB szempontból biztosított, a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít, munkaviszonya beleszámít nyugellátásra jogosító szolgálati időbe.

Munkabér melletti juttatások

Mivel a tanuló a cég rendes munkatársának számít, őt is megilletik a duális képzőhelyen a tanult szakmában dolgozóknak járó egyéb juttatások (pl. munkaruha, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, egyéni védőfelszerelés, cafeteria).

A tanműhelyben tanulóknak is járnak a dolgozóknak adott juttatások

Az egyéb juttatásokra a tanuló a dolgozókkal azonos mértékben, viszont az általa ledolgozott napokkal arányosan jogosult.

A tanuló munkafegyelme is növekszik a szerződéssel, ugyanis a munkabérét és egyéb juttatások összegét az esetleges igazolatlan mulasztásaival arányosan a cég jogosan csökkentheti. Mindenki szeretett időnként az iskola mellé járni – de ha a tanuló így tesz, övé a felelősség is, mert hiányzása meglátszik majd a fizetésében.

Munkaidő, munkaközi szünet

A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát, fiatal munkavállaló esetében a napi 7 órát.

A tanuló számára rendkívüli munkaidő, túlóra, éjszakai munkavégzés nem rendelhető el.

Ha a munkavégzés tartama a négy és fél órát, illetve hat órát meghaladja, fizetett munkaközi szünetet kell biztosítani.

Szabadság

A tanuló mentesül munkavégzési kötelezettsége alól a közismereti oktatás (jellemzően heti 1 nap), valamint a vizsgákra biztosított felkészülési idő időtartamára.

A tanulót 18. életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 45 munkanap, ezt követően évente 30 munkanap szabadság illeti meg. A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. (Ez változás a tanulószerződéses foglalkoztatáshoz képest, ugyanis ott pihenőidőt kellett biztosítani a tanulónak, amely nem munkanapokban került meghatározásra.)

A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban, egybefüggően kell kiadni.

A tanulót – ahogy a cég többi dolgozóját is – a szabadság tartamára távolléti díj illeti meg.

Forrás: https://tanuloszerzodes.hu/
Képek forrása: Freepik

A cikk 2. része itt olvasható.