Tanulószerződés helyett: szakképzési munkaszerződés – 2. rész

máj 10

Az előző részben végigvettük a szakképzési munkaszerződésnek azon részeit, amiből kiderül, hogy pontosan a képzési idő mely részeire jár a tanulók számára a munkabér, mit jelent az arányosítás. A változás egyik célja az volt, hogy a tanuló is munkaviszonyként tekintsen a gyakorlati idejére, nagyobb felelősséget és elkötelezettséget vállaljon. Nézzük át azokat a jogokat is, amelyek egy munkaszerződéssel kapcsolatosan még felmerülnek.

Betegszabadság, táppénz

Mivel a tanuló munkaviszonyban van, a betegségével kapcsolatos teendők a tanműhelyt működtető cégnél jelentkeznek.

A betegszabadság és táppénz időtartama és feltételei teljesen azonosak a felnőtt munkavállalókéval.

A betegszabadságot a tanulók esetében is a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. A tanuló a 15 napnyi betegszabadságot követően a társadalombiztosítási jogszabályok szerint szintén jogosult táppénzre.

Munkahelyi baleset

A duális képzőhely minden esetben rendelkezik felelősségbiztosítással, amely kiterjed a tanulóbalesetre és a tanuló által okozott kárra.

Azonban a tanuló nemcsak a biztonságos környezetében, a tanműhelyben tartózkodik, hanem munkanapjain az üzem más területein is dolgozhat, ahol eltérő munka- és tűzvédelmi szabályok lehetnek érvényesek. Ezért érdemes fokozottan fejleszteni a tanulók biztonságra törekvő viselkedését, a megfelelő magatartási formák kialakítását.

Amennyiben a tanulót munkahelyi baleset éri, annak eljárása megegyezik a felnőtt dolgozók esetében érvényes menettel.

Károkozás, kártérítés

A tanuló kártérítési felelőssége a munkaszerződése alapján fennáll. Gondatlan vagy szándékos károkozása esetén az okozott kárt a Ptk. szerint köteles megtéríteni.

A kártérítés mértéke azonban nem haladhatja meg a – károkozás napján érvényes – kötelező legkisebb munkabér

  • egyhavi összegének ötven százalékát gondatlan károkozás esetén,
  • öthavi összegét szándékos károkozás esetén.

A szerződés megszűnése, megszüntetése, a felmondás kérdései

A szakképzési munkaszerződés automatikusan megszűnik a tanulói jogviszony megszűnésétől számított harmincadik napon. Amennyiben ezt követően a cég alkalmazza a tanulót, rendes munkaszerződés megkötésére kerül sor.

Azok a cégek, amelyek korábban is fogadtak tanulókat, tudják, milyen nehéz volt a nem jól teljesítő vagy fegyelmezetlen diáktól elválni. A cégnek kellett számára másik gyakorlati helyet keresnie.

A szakképzési munkaszerződéssel ez a helyzet megváltozott, ugyanis ez a szerződés is megszüntethető három módon: közös megegyezéssel, felmondással (15 napos felmondási idővel), illetve azonnali hatályú felmondással.

A duális képzőhely a felmondást és az azonnali hatályú felmondást indokolni köteles. Vita esetén az indok valódiságát és okszerűségét a duális képzőhelynek kell bizonyítania.

Az azonnali hatályú felmondással a cég és a tanuló is élhet, ha a másik fél

  • a szakképzési munkaszerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi vagy
  • olyan magatartást tanúsít, amely a szakképzési munkaszerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

A munkaszerződéssel rendelkező hallgatók HR szempontból

A tanuló a munkaviszonya okán nem csak a tanműhely – ebédlő útvonalon fog közlekedni 2, illetve 3 évig.

Alkalma lesz mély benyomást szerezni a vállalati kultúráról, a munkaszervezésről, a cégnél uralkodó hangulatról is. Megtapasztalja, hogy a tanműhelyen kívüli munkavégzése során kap-e segítséget, elismerést, fejlesztést. Ösztönzik-e a fejlődésre, nyitottak-e az ötleteire, kellő felkészítés után kap-e önállóságot? Bevonják-e a cég életébe, meghívják-e a rendezvényekre, kialakulnak-e jó emberi és szakmai kapcsolatai a tanműhelyes oktatóin kívül is? Érezheti-e, hogy hasznos munkát végez, értéket teremt?

A tanműhely projekt révén felkészített, sikeres vizsgát tévő szakemberek kerülhetnek ki az oktatók kezei alól. Átgondolt HR munkával, divatos szóval: onboarding tevékenységgel pedig az emberi kötődések, a cég iránti hűség is kiépíthető.

És végül is, pont ez a szándék egy tanműhely létrehozásával: legyen folyamatosan utánpótlás a hozzáértő és a cég iránt lojális szakemberekből!

Forrás: https://tanuloszerzodes.hu/
Képek forrása: Freepik

A cikk első része itt olvasható.